You are here

展会时间

展出时间:    2018年3月20日  9:00 – 18:30

                     2018年3月21日  9:00 – 18:30

                     2018年3月22日  9:00 – 15:00

                     闭馆前半小时停止办理一切入馆手续,敬请原谅!

 

展览地点:中国•上海新国际博览中心

专业观众报道大厅:3号入口大厅 (东大厅)-遮阳观众参观入口

2号入口大厅(北大厅)- 门窗观众参观入口    (地铁7号线花木路站)